OBS! Generalforsamlingen er flyttet til 6. Maj 2021 grundet forsamlingsloftet

DER INVITERES HERMED TIL GENERALFORSAMLING

Det hele finder sted på 1. sal i Vonsildhallen torsdag den 6. Maj 2021 kl. 19.30. 

På den årlige generalforsamling vælges dirigent og protokolfører. 

Følgende punkter behandles: 

  1. Aflæggelse af beretning 

  2. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

  3. Behandling af indkomne forslag 

  4. Valg til bestyrelsen, samt 1 suppleant 

  5. Eventuelt   

Der føres protokol over vedtagne beslutninger og dirigenten underskriver.
 

Bestyrelsen består af: 

  • Formand 

  • Kasserer 

  • Sekretær 

  • 2 bestyrelsesmedlemmer 

Herudover vælges 1 suppleant til bestyrelsen. 


På valg er: 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Alle 3 poster er ledige og ønskes besat på den kommende generalforsamling. Valgbar til poster som bestyrelsesmedlemmer samt suppleant er ethvert aktivt og passivt medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre til medlemmer under 16 år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

Vi tager forbehold for de på tidspunktet gældende Covid-19 restriktioner og dermed forsamlingsloft, og forbeholder os ret til at udskyde Generalforsamlingen, hvis disse gør, at den ikke kan gennemføres.


PRIVATLIVS- OG PERSONDATAPOLITIK (GDPR)

Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Dine data har hele tiden været sikre hos os, og den primære ændring efter 25. maj 2018 er derfor, at du får større indblik i, hvilke data vi behandler, og hvordan vi behandler dem. 
Vi oplyser i højere grad om, hvad dine data benyttes til, hvordan de indsamles, og hvordan vi beskytter dem. Derudover oplyser vi også om dine muligheder for kontrol over dine informationer. Alt dette kan du læse mere om i vores privatlivs- og persondatapolitik


VI HAR ALTID BRUG FOR DIN HJÆLP

Vi har altid brug for ekstra hænder i gymnastikforeningen. Måske går du med en lille instruktør eller hjælper i maven...... 

Så vil du være med til at gøre en forskel, søsætte nye tiltag og ikke mindst sørge for, at vi har en lokal gymnastikforening her i Vonsild mange år frem endnu, så kontakt os på mail vonsild-gym@hotmail.dk eller på mobil 2279 7556.  


INFORMATION OM PROJEKT  ”MERE HALTID” 

Kolding Kommune har i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden (LOA) iværksat et nyt to-årigt projekt, der skal analysere på vores brug og udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter. Projektet har til formål at generere viden om vores udnyttelse og behov, med henblik på at kunne udnytte potentiel ledig tid, optimere på de eksisterende bookinger, samt generelt skabe et bedre grundlag for at optimere vores drift af faciliteterne. Selve analysen skabes på baggrund af aktivitetsmålere der opsættes i de kommunale og selvejende haller. Selve målingen foregår med kameraer der placeres på væggen som vil fotografere regelmæssigt og med faste mellemrum alle ugens dage, så der opnås et validt sammenligningsgrundlag til statistisk brug. Umiddelbart efter fotografering bliver de tagne fotos anonymiseret ved sløring således, at ingen personer kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke og kan ikke genskabes. Projektet rulles ud i hallerne i løbet af februar 2020 og løber frem til 31. december 2021. Der vil blive skiltet på alle de faciliteter, hvor kameraerne hænges op, med den nødvendige information. Fritids- og Idrætsafdelingen står for opsætning og drift af systemet i hele projektperioden. Konkret vil de kommende uger gå med en testfase i Cuben i Christiansfeld, hvorefter vi ruller projektet ud til de resterende haller. I kan læse mere, samt i øvrigt henvise interesserede til dette link: www.kolding.dk/merehaltid Skulle der være spørgsmål til projektet, er I velkommen til at kontakte Fritids- og idrætsafdelingen, fritidskonsulent Peter Ginnerskov på mail fpete@kolding.dk eller tlf. 79792412. 

Venlig hilsen

Fritids- og Idrætsafdelingen Kolding Kommune