Generalforsamling i VGF

Der inviteres hermed til Generalforsamling.
Det hele finder sted på 1. sal i Vonsildhallen Torsdag den 9/3 2023 kl. 19.30.

den årlige generalforsamling vælges dirigent og protokolfører.
Følgende punkter behandles:
1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg til bestyrelsen, samt 1 suppleant
5. Eventuelt

Der føres protokol over vedtagne beslutninger og dirigenten underskriver.
Bestyrelsen består af:
• Formand
• Kasserer
• Sekretær
• 2 bestyrelsesmedlemmer
Herudover vælges 1 suppleant til bestyrelsen.

På valg er Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer og Suppleant.
Valgbar til poster som bestyrelsesmedlemmer samt suppleant er ethvert aktivt og passivt medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre til medlemmer under 16 år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

Vi tager forbehold for de på tidspunktet gældende Covid-19 restriktioner og dermed forsamlingsloft, og forbeholder os ret til at udskyde Generalforsamlingen eller evt. foretage den på en virtuel platform.


VI HAR ALTID BRUG FOR DIN HJÆLP

Vi har altid brug for ekstra hænder i gymnastikforeningen. Måske går du med en lille instruktør eller hjælper i maven...... 

Så vil du være med til at gøre en forskel, søsætte nye tiltag og ikke mindst sørge for, at vi har en lokal gymnastikforening her i Vonsild mange år frem endnu, så kontakt os på mail vonsild-gym@hotmail.dk eller på mobil 2279 7556.  


PRIVATLIVS- OG PERSONDATAPOLITIK (GDPR)

Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Dine data har hele tiden været sikre hos os, og den primære ændring efter 25. maj 2018 er derfor, at du får større indblik i, hvilke data vi behandler, og hvordan vi behandler dem. 
Vi oplyser i højere grad om, hvad dine data benyttes til, hvordan de indsamles, og hvordan vi beskytter dem. Derudover oplyser vi også om dine muligheder for kontrol over dine informationer. Alt dette kan du læse mere om i vores privatlivs- og persondatapolitik